Adnan Jordamovic

5 frågor till…

…Adnan Jordamovic, fysikstudent och ordförande för Naturvetarsektionen av Göta Studentkår

Varför blev det fysik för din del? 
– Tanken egentligen var att läsa kemi när jag var yngre, men det var min matematik- och fysiklärare på gymnasiet  som väckte mitt intresse för fysik.

Av vilket skäl har du engagerat dig i kåren? 
– Tanken slog mig för ett par år sedan redan, då jag själv kände att ordentlig representation av studenters hälsa och välmående behövs.

Varför behövs en studentkår, tycker du? 
–  Vårt huvudsyfte är att arbeta för studenter gentemot universitetet. Studentkåren är viktig för studenters välmående, inte minst för deras arbetsmiljö och möjligheter till rättvisa och jämlika studier, men också att vi erbjuder möjligheten till ett studiesocialt liv.

Vilka är de största utmaningarna som ordförande?
– Den största utmaningen är nog att försöka samspela med så många olika människor och försöka göra alla så nöjda som möjligt. Att få tiden att räcka till är också en stor utmaning.
Jag sitter som förtroendevald i enbart ett år och försöker påverka så gott jag kan på den korta tiden.

Vad har ni på gång på Naturvetarsektionen? 
– Just nu arbetas det för det mesta med Natrium, det nya byggprojekt som är på gång. Vi försöker se till så att studenterna, när de väl flyttar in, kommer ha så bra arbetsförhållande som det går. Att det finns ytor där man kan studera, äta och umgås,
med bra miljöer.