Erik Sturkell, Geovetarcentrum, Göteborgs Universitet.

Erik Sturkell vid institutionens förråd, där bergartsprover delar plats med olika typer av instrument.