Erik Sturkell, Geovetarcentrum, Göteborgs Universitet.

Med gravimetern mäts variationer i tyngdkraftsfältet. De variationer (anomalier) som söks är de som orsakas av olika bergarters densitet. Allt annat som påverkar tyngdkraften räknas bort.

erik sturkell mäter med gravimeter