2-2018-20180906_115306

Den typiska kollapsen av palsans kan syns tydligt här. Höjdskillnaden är ungefär fyra meter