2-2016-GunnarAlmevik-modell11

Södra Råda kyrka totalförstördes i en anlagd brand 2001. Byggnadsstommen återuppbyggs men de medeltida vägg- och takmålningarna visualiseras som digitala lager. Bildserien visar hur 3D-lager kan skapas med hjälp av olika arkivmaterial. Här har rekonstruktionsmålningar av Hans Peter Hedlund och fotografier av Gabriel Hildebrandt och Marianne Bratt Gustafsson bearbetats till digitala lager i en 3D-modell. Modell av Gunnar Almevik och Jonathan Westin.