2-2016-GunnarAlmevik-modell3

Rekonstruktion av Hemse stavkyrka från 1913, av stavkyrkoforskaren Emil Ekhoff och Historiska museets tecknare Olof Sörling.