2-2016-GunnarAlmevik-modell5

I Historiska museets magasin ligger flera stavkyrkor som har bevarats genom att de under medeltiden återanvändes som golv i nya kyrkobyggnader. Hemse stavkyrka från Gotland, daterad till 1107-1112, utgör en av fördjupningsstudierna i projektet. Bilden visar en skiss till rekonstruktion. Modell av Gunnar Almevik.