2-2016-GunnarAlmevik-modell6

Södra Råda kyrka. Bilden är ett montage och visar hur de medeltida vägg- och takmålningarna kan visualiseras som digitala lager på plats i den rekonstruerade kyrkan. Illustration av Gunnar Almevik och Jonathan Westin.