2-2016-GunnarAlmevik-modell7

Södra Råda kyrka. Bilden är ett montage och visar en digital rekonstruktion av kyrkan projicerad på den nu pågående fullskalerekonstruktionen. Illustration av Gunnar Almevik och Jonathan Westin.