2-2016-GunnarAlmevik-modell9

Hammarö kyrka i Värmland har medeltida ursprung, och byggnadsundersökningar tyder på att det var samma arbetslag som också byggde kyrkan i Södra Råda. 3D modell av koret Hammarö kyrka, som är den byggnadsdel som är bevarad från medeltiden. Bilderna visar en 3D modell av koret med texturer i olika ljusspektrum. I infrarött ljus ljusspektrum framträder exempelvis inskriptioner och underliggande målningar samt skadat och utbytt väggtimmer.