Exjobbet gav drömjobb

Fem år efter sina studier är Jimmy Ahlsén väletablerad projektledare på ett marint konsultföretag. Med en gnutta tur och värdefulla kontakter hittade han rätt arbete på kort tid. Till nya studenter rekommenderar han att förbereda sitt examensarbete i god tid.

Jimmy Ahlsén har en späckad almanacka. Det trivs han med. Vissa dagar åker han ut med kräftbåt och undersöker förekomsten av kemiska stridsmedel. Andra dagar bedömer han miljöpåverkan från vindkraftverk till havs, eller mäter utbredningen av alger längs kusten. Komplexa uppdrag som samtidigt ställer höga krav på Jimmys förmågor.
– Mitt arbete bygger på att vi lyckas bli an litade i projekt, som jag och andra projektledare inom företaget sedan kan genomföra. Det kan givetvis vara pressande ibland och det kräver att man är självgående. Men det passar mig bra, säger Jimmy Ahlsén.

Det tog några år för Jimmy att hitta sin nuvarande yrkesbana. Han började med att läsa miljövetenskap, men trivdes inte. Efter en studiepaus testade han istället marina vetenskaper. Plötsligt kändes allt rätt. I efterhand har han känt tacksamhet över att han kunde byta utbildningsprogram.
– Jag uppskattade verkligen att universitet var så flexibelt med det. Även om jag hamnade fel en period, så var det inte kört. Men jag är också glad att jag inte hoppade av studierna helt, säger han.

Vägen till konsultföretaget gick via hans examensarbete i slutet på utbildningen. Han ville undersöka hur undervattensbuller påverkar fiskar.
– Tack vare mina handledare kom jag in i ett befintligt projekt redan under exjobbet. Därefter öppnade sig möjligheterna till fler jobb. Sen kunde jag få den tjänst jag har idag, säger Jimmy.

Han kände att kontakterna han knöt under examensarbetet var det som hade störst inverkan på den fortsatta karriären. Viktigt var även erfarenheten av arbetet, att leda och att genomföra större projekt från grunden.
– Jag hade tur som hamnade rätt inom det arbetsfält som jag trivdes med. Där har jag fortsatt sedan dess. Till en blivande student skulle jag föreslå att kolla upp och kontakta arbetsplatser som du skulle vilja jobba på. Det kan du göra redan i ett tidigt skede, säger Jimmy.

Flera av studiekompisarna är fortfarande nära vänner till honom. Några har dessutom fått jobb, och bosatt sig, i samma område.
– Många av de marina jobben finns här i Bohuslän. Andra i Göteborg och längs kusterna. Så det är kanske inte så märkligt att många av oss arbetar nära varandra, säger han.

Eftersom han har kvar kontakten med många kurskompisar vet Jimmy vad som krävs för att få jobb i den marina sektorn.
– Ibland kan det vara tufft att plugga, men ge inte upp. Ta hellre en paus eller byt spår istället för att sluta helt. De som tar sig igenom utbildningen är de som får jobben senare, säger han.

Har du något mer tips till nya studenter?
– Våga söka din egen väg i utbildningen, kombinera olika ämnen och läs gärna tvärvetenskapligt. För marina vetenskaper är GIS-kurser viktiga, eftersom myndigheterna använder allt mer geografiska data. För egen del hade jag gärna studerat mer programmering. Det skulle göra mitt arbete effektivare, säger han.

Jimmy Ahlsén

Ålder: 34 år
Bor: I Lysekil med sambo sedan fem år. Uppvuxen i Kungälv.
Gör: Projektledare på konsultföretaget Marine Monitoring.
På fritiden: Spelar gitarr och piano, simmar både inom- och utomhus, gillar att promenera i skogen.