Mats-Topel_I0A0265

Genom att studera kiselalger kan forskarna också få en aning om hur andra organismer reagerar på till exempel klimatförändringar