”Det är svårt för en ny grupp att fungera på distans”

Svårigheter att fokusera på studierna, att skapa sociala relationer och ta hjälp av sina kurskamrater. Men också en oro att missa viktiga praktiska moment i sin utbildning. Att studera på distans har varit en utmaning för fakultetens studenter.

Studenterna Anton Dammand Dahlgren och Elin Nielsen läser båda kandidatprogrammet i marina vetenskaper, och säger att det varit tungt i perioder. Framför allt i höstas, när mörkret kom och det visade sig att smittspridningen ökade och tillbakagången till ordinarie undervisning fick skjutas på framtiden. De är framför allt oroliga över att de ska ha missat saker i sin utbildning och att de inte ska hinna lära sig alla praktiska moment som behövs för arbetslivet, men är samtidigt nöjda med hur lärarna hanterat situationen.

– Många har gjort ett fantastiskt jobb, och försöker anpassa sig så mycket de kan. Det är också kul att se hur undervisningen utvecklats under tiden med pandemin och hur lärarna kommit på smarta lösningar, säger Elin Nielsen, som går andra året och nu haft distansundervisning i över ett år.

Anton Dammand Dahlgren går första året, och har inte träffat alla sina kurskamrater sedan september. Svårigheten för studenter som börjat en utbildning i distansläget är framför allt att skapa sociala nätverk när alla sitter på distans. Att hitta kurskamrater att plugga tillsammans med, och kunna diskutera föreläsningarna och hjälpa varandra.
– Det är svårt för en ny grupp att fungera på distans, säger Anton Dammand Dahlgren.

Båda två har haft enstaka moment på plats, men i mindre grupper. Andra praktiska moment har helt utgått eller ersatts av hemmalaborationer och andra typer av distansarbeten. Uppfinnesrikedomen hos lärarna har varit stor, tycker studenterna. Bland annat så har de filmat en del praktiska moment, något som skulle kunna användas även när pandemin är över.
– Film skulle kunna fungera som ett komplement, till exempel som en förberedelse inför ett fältmoment. Man skulle också kunna bjuda in gästföreläsare från hela världen – de är bara ett knapptryck bort, säger Anton Dammand Dahlgren.

Att undervisningen skulle fortsätta digitalt även efter pandemin ser de dock inte som något drömscenario.
– När pandemin är över kommer jag bara vilja träffa mina kompisar och föreläsare igen. Jag är inte sugen på att spendera mer tid framför datorn än nödvändigt, säger Elin Nielsen.