2-2013-promovering-Natfak-03

Från vänster: Sara Hintz Saltin, Anna Hedström, Albin Gräns,
Cecilia Geijer, Anna Frick och Eva Emanuelsson