2-2013-promovering-Natfak-04

Från vänster: Madelene Palmgren, Ingalill Nyström, Sonja Leidenberger,
Per-Fredrik Larsson, Anders Karlsson och Andreas Johnsson