Jenner pionjär inom vaccinering

I en lång kö står människor på rad och väntar på att få vaccin. En epidemi har återkommit flera gånger under de senaste åren och skördat tusentals offer i svenska samhället. Det är tidigt 1800-tal och vi står inför en massvaccination med målet att utrota smittkoppor.

Världens befolkningsökning gick långsamt under 1700-talet och smitt​koppor tros ha varit en bidragande orsak. Enligt beräkningar dog ungefär 60 miljoner européer under århundradet. Den brittiske läkaren Edward Jenner, som vårdade många patienter svårt sjuka i smittkoppor, hade fått nys om att de som varit smittade med kokoppor inte blev sjuka i smittkoppor. Kokoppor hade ett mycket mildare sjukdomsförlopp. Kunde det verkligen vara så enkelt? År 1796 testade Edward Jenner sin hypotes på en åttaårig pojke genom att först smitta honom med kokoppor och sex veckor senare med smittkoppor. Pojken förblev frisk och Edward Jenners upptäckt har kallats för en av medicinhistoriens största triumfer. Först år 1980 förklarade WHO världen fri från smitt​koppor.