Bild på en tom musikscenHur påverkas kulturlivet av coronakrisen? Det tänker studenten Helena Sjöberg ta reda på i sitt projektarbete.

Nytt fokus på två dagar

I mitten av mars gick regeringen ut med rekommendationen till universitet och högskolor att övergå till distansundervisning, och precis som övriga lärosäten ändrade Göteborgs universitet snabbt sina undervisningsmetoder. I fallstudiekursen i hållbar utveckling gick man dock ett steg längre – hela kursen ändrades till att handla om covid-19.

varje vår ger Göteborgs universitet en hållbarhetsinriktad kurs, där studenterna undersöker vilka möjligheter och utmaningar det finns på lokal och regional nivå att jobba mot ett hållbart samhälle. Kursen bedrivs vanligtvis i grupp, men i och med övergången till distansstudier så tvingades man att tänka om. Andreas Skriver Hansen, forskare och lärare vid institutionen för ekonomi och samhälle, är kursansvarig:

– Vi fick reda på att vi skulle ställa om till distansundervisningen ungefär en och en halv vecka innan kursstart. Det fanns tankar på att ställa in kursen, men istället började vi fundera på vad vi kunde göra för att den fortfarande skulle kunna vara intressant för studenterna.

Då väcktes idén att skifta fokus. Alla pratade ju ändå om coronakrisen och dess effekter, så varför inte låta studenterna undersöka detta? Två dygn senare hade kursinnehållet helt skrivits om, och studenterna fått ett nytt kursupplägg. Nu skulle de, enskilt istället för i grupp, undersöka lokala och regionala effekter och konsekvenser av myndigheternas strategier för att minska spridningen av covid-19, med fokus på hållbar utveckling. Det kan handla om ekologiska faktorer, men även ekonomiska eller sociala.

– Vi var ju inte säkra på om studenterna skulle stanna kvar eftersom det inte blev det innehåll som de tänkt sig, men alla verkar jätteengagerade just nu. Jag är nöjd att vi hittade ett bra sätt att kunna genomföra kursen i det här läget, säger Andreas Skriver Hansen.

studenterna som läser kursen har olika ämnesbakgrund, och flera av dem kommer från andra länder. Gemensamt är intresset för fenomenet hållbar utveckling.

Studenten Helena Sjöberg har en bakgrund inom kulturgeografi, och läser just nu masterprogrammet i geografi.
– Jag valde kursen eftersom det verkade intressant att får göra en fallstudie och jobba i grupp med en hållbarhetsutmaning. Sen blev det ju lite annat, säger hon.

För trots att det inte blev något grupparbete utan ett projekt som görs enskilt, så är hon nöjd med kursen. Hon tycker att kursledaren löste det hela väldigt bra utifrån förutsättningarna, och att kursen nu fick en högaktuell inriktning gjorde det ännu mer intressant. Som kulturgeograf är hon särskilt intresserad av stadsplanering och invånarnas förhållande till en plats, och i sitt projekt vill hon ta reda på hur Göteborgs kulturliv påverkas av coronakrisen.
– Kulturlivet har en stor betydelse för att göra en stad levande. Jag har valt att fokusera på de små musikscenerna, som är så starkt förknippade med Göteborgs identitet. Kommer de att finnas kvar?

 

tsai-wei tang, som ursprungligen kommer från Taiwan men som bott och pluggat i Sverige sedan augusti förra året, har valt att fokusera sitt arbete på svenska konsumenters beteende under covid-19-krisen.
– Människor runt om i världen började hamstra mat, och jag vill ta reda på vilken typ av mat som de prioriterar, och vilka produkter de slutar att handla? Sist men inte minst vill jag också ta reda på om de börjar stötta närproducerad mat eftersom det är brist på annat, eller handlar de lokalt av andra anledningar? Eftersom den här situationen inte uppstått tidigare, och vi inte vet hur länge den kommer att pågå, vore det intressant att ta reda på vilka metoder vi kan utveckla för att se till att säkerställa livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk i Sverige, säger hon.

leah herrera tillhör också en av studenterna på kursen som inte har svensk bakgrund, men räknar sig inte till de internationella studenterna eftersom hon är permanent bosatt i Sverige med sin familj sedan ett år tillbaka. Hon berättar att hon har ett starkt intresse för hållbarhet och cirkulär ekonomi, och har valt att läsa kursen eftersom hon vill komplettera sin naturvetenskapliga utbildning för att kunna vidga perspektiven.
– Under min masterutbildning har jag skiftat från att vilja ta reda på hur vår planet fungerar, till hur vi ska leva på vår planet.

I sitt projekt har hon valt att undersöka hur Polestar, en svensk biltillverkare, hanterar krisen från fabriken i Chengdu, Kina i jämförelse med huvudkontoret i Torslanda.
– Jag vill ha ett starkt socialt och ekonomiskt hållbarhetsfokus och ta en djupgående titt på HR, ledning och de anställdas perspektiv.

anledningen till att hon valde att studera just ett företag, är delvis att hon tycker att det är viktigt att minska gapet mellan akademin och den ekonomiska världen.
– Det här är ett sätt för företagsvärlden att dra nytta av akademin och för mig att förstå mer om industrin – det är ett utbyte.

Fallstudiekursen i hållbar utveckling har även tidigare varit en ganska okonventionell kurs, där resultatet av studenternas projekt gett ett mervärde för de inblandade myndigheterna och företagen. Så är tanken även i år.
– Studenterna ska jobba och se det som att de gör en konsultrapport, att de fungerar som professionella konsulter. Det är också bra träning inför deras masteruppsats, att kunna hantera att ha så mycket tid till förfogande och att välja rätt fokus, material och metod, säger Andreas Skriver Hansen.

Hur har det då gått att studera på distans?

Helena Sjöberg tycker att det fungerat över förväntan. Såväl föreläsningar som handledningssamtal sker via den digitala plattformen Zoom, liksom de intervjuer som hon gjort med representanter från näringslivet.
– Det är tråkigt att inte kunna komma fysiskt till universitetets lokaler. Det är ofta inspirerande miljöer, och man träffar sina kurskamrater. Men det går bra att studera hemifrån, även om det kan vara lite svårare med disciplinen, säger hon.

Tsai-wei Tang tycker att fördelen med distansstudier är att de nu får disponera tiden själva på ett annat sätt. Utmaningen är att kunna diskutera med andra över nätet, utan att några sitter tysta.
– Det är svårt att prata med folk utan att se dem i ögonen!

för leah herrera har utmaningen varit att det inte finns något naturligt avslut på arbetsdagen, och att hon inte har någonstans att gå för att byta miljö.
– Jag har redan tappat motivationen att bara gå ut och ta en promenad. Men det känns ändå okej, eftersom jag behöver lägga mycket energi på mina studier just nu.

Kursen genomförs under våren, och resultatet redovisas vid examinationen den 5 juni.

Sustainable development: A case study

varför? Kursen är tvärvetenskaplig, och syftet är att studenterna ska få en ökad förståelse för hållbar utveckling som komplext fenomen.

vilka läser den? Kursen ges på avancerad nivå och ingår i masterprogrammet i miljövetenskap och masterprogrammet i geografi, men kan även ingå i andra masterprogram. Den ges också som fristående kurs.

hur? Kursen är ett samarbete mellan institutionen för geovetenskaper, institutionen för biologi och miljövetenskap, institutionen för ekonomi och samhälle och Gothenburg Research Institute, GRI.