Akademi + industri=sant

Den 13-14 oktober är det premiär för dejtingdagar mellan industri och akademi i syfte att finna lösningar på konkreta problem och skapa samarbeten.

Temat för detta första tillfälle är ”Feedback-dynamik i bildanalys med artificiell intelligens”. Projektledarna Caroline Beck Adiels och Matthias Obst är i full gång med planeringen.
– Vi planerar för att träffas på riktigt, men om pandemin inte tillåter det kommer vi styra om till ett digitalt möte. Eventet kommer att genomföras som ett lunch till lunch-möte och vi tror temat kan tilltala personer från ett stort antal olika områden, säger Caroline Beck Adiels.

Projektledarkollegan Matthias Obst fortsätter:
– Vi vill hjälpa till att skapa band mellan forskare och företag kring väldefinierade problem. Vår förhoppning är att de samtal vi har innan och under dessa två dagar ska leda till förtroendefulla och långvariga relationer som gynnar båda parter.

Under den första dagen kommer inbjudna representanter från olika företag berätta om de utmaningar de ställs inför när det gäller AI-baserad bildanalys. Därefter kommer deltagarna genom diskussion identifiera överlappande problem, som under dagen därpå kan kopplas till olika frågeställningar vilka blir utgångspunkt för ett vidare samarbete.

Dejtingdagarna har namnet GUIDE-days som står för Göteborgs universitet: Industrial Dating Event och kommer att återkomma två gånger per år. Håll utkik i vår kalender på gu.se/naturvetenskap.