Även fiskar kan få värmeslag

Fiskar kan anpassa sig till ökande havstemperaturer, men inte alla. Det finns risk för att hela populationer kan dö ut när klimatet förändras. Och det är troligen fiskens hjärta, som avgör i hur varmt vatten en fisk kan leva. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Den pågående globala uppvärmningen för inte bara med sig förhöjda temperaturer utan också extrema värmeböljor. Bland annat drabbar detta hav och sjöar och de fiskar som lever där.

Andreas Ekström, forskare vid Göteborgs universitet, har i sin doktorsavhandling undersökt hur mycket värme fiskar klarar av. Studier visar att när havstemperaturen ökar så flyttar vissa fiskpopulationer norrut mot kallare vatten. Andra arter, som inte är lika mobila, måste stanna och uthärda klimatförändringarna. För dessa arter kan en extrem värmebölja räcka för att lokalt utrota en hel fiskpopulation.
− Idag vet vi inte exakt vad som avgör fiskars värmetolerans, men mycket tyder på att deras hjärta spelar en central roll, säger Andreas Ekström.1-2017-även-fiskar-kan-få värmeslag-(1)

Om vattentemperaturen blir för hög kan funktionen hos fisken hjärta upphöra helt, vilket får dödliga konsekvenser. Men varför är det så?
− Delvis kan det bero på att hjärtats egen syreförsörjning blir begränsad när det blir för varmt. Det kan i sin tur leda till att hjärtat inte klarar att pumpa nog med syrerikt blod till kroppen.

En stor del av Anders Ekströms forskning har bedrivits vid den så kallade Biotestsjön i skärgården utanför Forsmarks kärnkraftverk. Denna konstgjorda sjö är en unik forskningsmiljö eftersom kylvatten från kärnreaktorer i årtionden pumpats ut i en kvadratkilometer stort invallat område i skärgården. Det har höjt vattentemperaturen med 5-10°C jämfört med det omgivande Östersjövattnet.

Studierna visar att abborrarna i den uppvärmda Biotestsjön inte alls är lika värmekänsliga som abborrar i den kallare skärgården. Skillnaderna i värmetolerans beror både på att hjärtat hos fiskarna i Biotestsjön pumpar bättre vid höga temperaturer och att fiskarna har utvecklat ett effektivare sätt att omsätta energi i hjärtat jämfört med andra abborrar.