Bristfällig kunskap om naturvård bland välutbildade

Bland välutbildade svenskar med intresse för politik och miljö är kunskaperna om naturvård, naturvårdsprojekt och arter bristfälliga, konstateras i en undersökning vid Göteborgs universitet och Naturhistoriska Museet i Göteborg.

En enkät via Medborgarpanelen vid Göteborgs universitet visar att endast 35 procent av de svarande känner till begreppet naturvård, de övriga var osäkra eller kände inte till begreppet.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats