Däggdjur riskerar försvinna i snabb takt

Den röda pandan (Ailurus fulgens) är hotad. Den har inga nära släktingar. Om den röda pandan försvinner kommer vi att förlora 31 miljoner år av unik evolutionär historia. Foto, Mathias Appel.

Många däggdjur kommer att dö ut de kommande 50 åren om inget görs för att hejda utvecklingen. En studie från Århus och Göteborgs universitet konstaterar att djur och växter utrotas så hastigt att evolutionen inte kan kompensera för den miljöpåverkan vi människor utövar på jordens arter.

– Vi lever för närvarande i ännu en period av kraftigt ökad utrotning av arter. Men denna gång sker det inte på grund av naturkatastrofer utan på grund av mänsklig aktivitet, säger Søren Faurby, medförfattare till studien.

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webb