Den globala vindhastigheten har minskat sedan 1960

Vindhastigheter runt om i världen verkar minska i ett fenomen som på engelska kallas ”stilling” och forskare hoppas kunna ta reda på varför. Det är troligen få människor som faktiskt har märkt det, men världens vindar blir allt långsammare. Den genomsnittliga vindhastigheten vid markytan har minskat med 0,5 kilometer per timme varje årtionde enligt data som började samlas in på 1960-talet.
– Minskande vindhastigheter kan bland annat påverka spridningen av föroreningar i storstäder och därmed påverka människors hälsa, säger Cesar Azorin-Molina, forskare vid institutionen för geovetenskaper.

Läs hela nyheten på science.gu.se