Ezio Iacocca får årets avhandlingspris

4 frågor till Ezio Iacocca, institutionen för fysik som fått Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2015.

Årets avhandlingspristagare Ezio Iacocca

Årets avhandlingspristagare Ezio Iacocca

HUR KÄNNS DET ATT HA FATT NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETENS AVHANDLINGSPRIS 2015?
– Det känns mycket bra! Jag tror att det är oerhört viktigt att sträva efter excellens i forskningsmiljön. Genom att få ta emot naturvetenskapliga fakulteten pris för årets bästa avhandling bekräftar det denna tro och det är ingenting annat än en motivation att sätta standarden ännu högre i min nuvarande och framtida forskning.

VAD HANDLAR DIN FORSKNING OM?
– Jag forskar om magnetism på nanonivå, eller mer specifikt hur en elektrisk ström samverkar med magnetism och de efterföljande dynamiska effekterna. Huvudsyftet med denna forskning är att tänja på gränserna för vår teknik och utnyttja magnetiska materials funktioner för framtida tillämpningar inom kommunikationsteknik och datorminnen. Jag tycker att problemets komplexitet är mycket spännande så därför är det väsentligt att kombinera numeriska simuleringar, teori och experiment för att göra det riktigt tvärvetenskapligt.

VILKA ÄR UTMANINGARNA INOM DITT FORSKNINGSOMRADE?
– Området nano-magnetism har varit mycket aktivt under det senaste decenniet, så utmaningarna har förändrats över tid. Jag skulle säga att den största utmaningen är att forskarna behöver vara innovativa, att ta bitar av information som finns tillgänglig från teori, simuleringar och experiment och sätta ihop dem på ett sätt som föreslår nya perspektiv för att dra nytta av de magnetiska egenskaperna hos materialen.
– Magnetiska material är kärnan i elektroniska apparater och min forskning är en av vägarna för att få till stånd en ny generation av komponenter som potentiellt kan förbättra våra elektroniska apparater vad gäller snabbhet och energisparfunktioner.