Fiskhonor gillar hanar som sjunger

Ökat buller i havet verkar minska parningsbenägenheten för fiskar. En ny avhandling visar att ljudföroreningarna försvårar fortplantning för sand- och lerstubb, som är en viktig föda för unga torskar.

Hane och hona lerstubb i boet

Buller i havet syns inte och vi kan inte heller höra det ovan ytan. Ljud i havet går nästan fem gånger snabbare än i luft och det transporteras enormt mycket längre.

– Vi kan spela in båtar som befinner sig långt utom synhåll och ljudet är i princip oförändrat. Man skulle kunna jämföra det med att bo i Göteborg och samtidigt höra alla bilar köra i Stockholm. Det skulle bli ett väldigt brus och det skulle troligen inte tillåtas, eftersom det överstiger buller som anses vara skadligt. Detta gäller dock inte i havet där vi inte har tydliga regler för bullergränser, säger Eva-Lotta Blom vid institutionen för biologi och miljövetenskap, som undersöker hur sand- och lerstubbars parning påverkas av ljud i vattnet.

Läs mer på science.gu.se