Forskare ifrågasätter behandling av infertilitet med stamceller

Nya studier av svenska forskare från bland annat Göteborgs universitet och Karolinska institutet ifrågasätter att det går att behandla infertilitet med stamceller.

Huruvida man kan behandla infertilitet med stamceller har varit under debatt i många år. Den klassiska teorin utgår från att kvinnor har de ägg de har från födseln, men det finns forskare som hävdar att man via stamscellsforskning kan skapa nya ägg. Det skulle i så fall innebära att infertila kvinnor kan få nya ägg, till exempel de kvinnor som kommit in i menopausen. De nya forskningsstudierna är publicerade i tidstiften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats