Funnit bästa konserveringsmetoden för gamla sidendräkter

Johanna Nilsson är textilkonservator vid Livrustkammaren där dräkter och föremål med kunglig historisk anknytning är en viktig del av museets samlingar.

2-2015-johanna-nilsson

Montering av 1600-talsdräkter inför fotografering. Foto Jens Mohr.

I sin doktorsavhandling utforskar hon hur flera hundra år gamla kungliga sidendräkter bäst konserververas.

− Ett första steg var att hitta en metod att åldra siden så att det liknar 1600-talssiden, både kemiskt och fysiskt, säger Johanna Nilsson, som disputerat vid institutionen för kulturvård.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats