Göteborgsforskare får prestigefullt jobb

Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för globala biodiversitetsstudier, tar nu över jobbet som forskningschef för Kew Gardens.

Royal Botanic Gardens, Kew, i västra London har över 1000 anställda och 500 frivilliga arbetare. Trädgården har funnits i 259 år och har världens mest omfattande samling av växter och svampar. Här finns 30 000 arter under odling, över sju miljoner herbariumväxter, 1,2 miljoner svampar, 50 000 DNA- prover och två miljarder frön från 36 000 arter.

– Det är en otrolig ära och fantastisk möjlighet att få leda en sådan viktig verksamhet. Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot mänskligheten och den botaniska och mykologiska forskningen kan förse beslutsfattare med den information de behöver för att säkra en hållbar samhällsutveckling, säger professor Alexandre Antonelli.

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webb