Historien nyckeln till att förstå däggdjurs framtid

Vargar (Canis lupus) är mest utbredda i de kallare områdena i Europa och Nordamerika. (Bild: Mats Höggren, Nordens Ark).

Däggdjurs utbredning måste analyseras i sken av både klimatuppvärmning och mänsklig aktivitet. Det anser forskare bakom en ny studie i Nature Climate Change, som undersökt olika däggdjursarters utbredning i Nordamerika.
– Vi såg att effekterna av den globala uppvärmningens påverkan på de stora däggdjuren i Nordamerika inte kan uppskattas fullt om vi inte också tar hänsyn till den mänskliga aktivitet som påverkat arterna, säger Sören Faurby.