Höga halter av plast i sötvatten visar studentundersökning

Inte bara i havet hittar vi höga halter av mikroplast, utan även i sötvatten. Det visade geovetarstudenterna Duncan van‘t Land och Oscar Robertssons i sin undersökning av Viskans vattendrag, som genomfördes under hösten 2017.

– De höga halterna av plast i Öresjön var överraskande och kan bero på nedfall från atmosfären, säger Duncan van‘t Land.