Hopp för hotad björnart

De är sällsynta, utrotningshotade och svårstuderade. Glasögonbjörnen är den enda björnarten på södra halvklotet, och hittills har mycket lite varit känt om den skygga björnen som sägs vara förlagan till sagornas Paddington. Nu har ett forskarteam fått fram tidigare okänd kunskap om björnarten, under en fem månader lång expedition i Anderna i Peru.

– Glasögonbjörnen är otroligt viktig för ekosystemet, den är en effektiv fröspridare och har stor betydelse för vegetationen. Jag hoppas att vår studie kan bli ett viktigt bidrag till arbetet med att bevara glasögonbjörnarna, säger Wilhelm Osterman.

Utöver att få fram värdefull information om djurens levnadsmönster och population gjorde forskarna en överraskande upptäckt. Bland glasögonbjörnarna, vars pälsar är svarta eller mörkbruna, upptäcktes en individ med ljust gyllenbrun päls – som därmed var slående lik den populära filmbjörnen Paddington.

 

Läs hela nyheten: Hopp för hotad björnart (gu.se)