Kulör och underlag påverkade val av bindemedel

Pallars i Långhed. Foto: Jakob Dahlström

Inga-Lill Nyström från institutionen för kulturvård leder ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring Hälsingegårdarnas interiörer. Gårdarna, vars interiörer målades under 1700- och 1800-talet, är en del av Unescos kulturella världsarv, och studierna rör bland annat de dekorativa målerierna. En ny studie inom projektet visar nu att färgens kulör och underlaget som målades var avgörande för konstnärernas val av bindemedel. Studien är ett samarbete mellan forskare vid Stockholms universitets Arkeologiska forskningslaboratorium, och institutionen för kulturvård.