Många sökande till populär sommarkurs

Populärast bland årets sommarkurser vid Göteborgs universitet är kursen ”Klimatförändringar, människa, samhälle” (7,5 poäng), som lockat fler än 400 studenter.

Vi ställde tre frågor till Jörgen Bogren och Torbjörn Gustavsson, som håller i kursen.

Varför är kursen så populär?

− Ämnet klimatförändringar är aktuellt och många är intresserade av att lära sig mer om hur klimatsystemet fungerar. Kursupplägget ger studenterna frihet att studera i egen takt och man kan genomföra kursen var som helst bara man har tillgång till internet.

Hur kommenterar ni att så många som 426 studenter sökt kursen som sitt förstahandsval?

− Vi tror att den webbaserade studieformen passar studenterna. Ämnet är aktuellt. Många vill veta mer om klimatförändringar.

Vad lär man sig på kursen?

− Går man kursen lär man sig mycket om jordens klimat och klimatförändringar. Viktiga delar i kursen är orsaker till klimatvariationer, både naturliga och de som är antropogena (orsakade av människan). Man får även lära sig hur man kan veta något om gångna tiders klimat samt konsekvenser av klimatförändringar.

Studenter vid Göteborgs universitet

Studenter vid Göteborgs universitet