Mareld ett försvar mot fiender

Nu visar en forskargrupp från Göteborgs universitet i en artikel att mareldens ljusintensitet styrs av hur många fiender det finns i vattnet. Trots att många marina organismer lyser så vet forskarna mycket lite om varför organismerna lyser och hur ljuset kontrolleras.

– Mareldsorganismerna upptäcker sina fiender med hjälp av luktsinnet och skruvar upp ljuset när risken är stor att bli uppäten. Ljuset skyddar cellerna mot deras fiender, säger Jenny Lindström, vid institutionen för biologi och miljövetenskap och huvudförfattare till artikeln.

Läs hela artikeln på science.gu.se