Maskiner och lampor påverkar klimatet

Att människan har förändrat klimatet med temperaturökning som följd genom ökade utsläpp av växthusgaser är väl känt. Men också användning av lampor och maskiner bidrar till att det blir varmare eftersom energi släpps ut direkt i atmosfären.
– Lokalt kan den energikonsumtion som maskiner och lampor står för ge upphov till stora temperaturhöjningar, ändrade regnmängder och vindar, säger professor Deliang Chen.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats