Matematik ger ny kunskap om föremåls inre

En ny avhandling från institutionen för matematiska vetenskaper visar hur det med hjälp av matematiska metoder och datorberäkningar går att få maximal information ur en enda elektromagnetisk puls, något som kan få betydelse inom till exempel medicinsk behandling.

– I många fall, exempelvis inom medicin, där patienter inte får utsättas för mycket strålning, är det önskvärt att hålla mängden genomskickade vågor så liten som möjligt, säger John Bondestam Malmberg.

Läs mer på science.gu.se