Mer gräsmarker i Tibet kan ge bättre klimat

I Arktis påskyndar den ökade växtligheten den globala uppvärmningen men på den tibetanska platån är förhållandet det omvända

− I Tibet finns en motsatt trend till den vi ser i Arktis. Genom att återställa gräsmarker där kan klimatet förbättras både lokalt och globalt, säger Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats