Mindre utrotningsrisk för gamla djurarter

De arter som är äldre löper mindre risk att utrotas än de arter som funnits kortare tid. Det framgår av en studie som nyligen publicerats av en internationell forskargrupp med forskare från bland annat Göteborgs universitet.

Äldre arter löper mindre risk att utrotas än nyare arter, visar ny forskning.

Studien visar att utrotningsrisken för rovdjur som varg, björn och tiger är högst strax efter att arten har bildats. Resultaten baseras på undersökningar av tusentals fossiler där forskarna fann att risken för utrotning minskade med artens ålder. De arter som undersökts är alla rovdjur.

För en art som överlevt en miljon år var till exempel sannolikheten att dö ut femtio procent mindre än för en art som just bildats. Den genomsnittliga livslängden för arter som lever som rovdjur är runt två miljoner år. Men under de senaste 40 miljoner åren har de flesta arter dött ut mycket tidigare, även om det finns arter som överlevt i mer än 10 miljoner år.

– Att veta hur artens ålder påverkar utrotningsrisken kan ge oss viktiga insikter i den tidiga evolutionära historien och hjälpa oss att förutse artens framtid. Men det är inte klart i vilken utsträckning de historiska mönstren för utrotning kan överföras till dagens utrotningsrisk, eftersom de arter som finns idag starkt påverkas av mänskliga aktiviteter, säger Daniele Silvestro, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskaper.

Läs mer på science.gu.se