Minskat istäcke ger mer växtplankton

När havsisens utbredning minskar så ökar produktionen av växtplankton i Arktis. Forskaren Thomas Zack har, tillsammans med en internationell forskargrupp med forskare från Kanada, USA, Tyskland och Sverige, upptäckt ett nytt sätt att rekonstruera produktiviteten av växtplankton i Labradorhavet. Studien är publicerad i Nature.

Genom alger som växer i grunda vatten i Arktis, och som lever i flera hundra år, kan forskarna nu få information om växtplanktons tillväxt. Algerna växer mer när istäcket minskar, detsamma gäller för växtplankton. Sättet att få information på liknar dendrokronologin, där forskarna får information genom trädens årsringar.

Istäckets utbredning i Arktis är känd från historiska uppgifter från de senaste 200 åren. Och forskarna ser att variationerna i växtplanktonens tillväxt är starkt kopplade till havsisens utbredning. Utbredningen av havsisen, och därtill hörande produktivitet av växtalger i Labradorhavet, spåras på det sättet tillbaka till 1640, som är åldern på de äldsta undersökta algerna.
– Det här är ett extremt rikt klimatarkiv, och vi har bara börjat se några av alla lager av information, säger Thomas Zack, forskare och universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper.