Minskat samarbete drabbar undervisning om framtidsfrågor

Samtidigt som det dagligen rapporteras om effekter av klimatförändringar, miljögifter och energiförsörjningsproblem visar ny forskning att lärares förutsättningar att arbeta med dessa tvärvetenskapliga frågor har försämrats.

Studien visar att lärare i naturvetenskap har höga ambitioner men är kringskurna i sina ambitioner att arbeta med hållbar utveckling. Under sju år har läraren och forskaren Ingela Bursjöö, Institutionen för fysik, samlat in data från västsvenska lärare och lärarstudenter om hur de hanterar uppdraget att utbilda för hållbar utveckling.

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webb