Nationella minoriteter reduceras till symboler

Närvaron av våra fem nationella minoriteter reduceras lätt till en viss aspekt i kulturarvet. Som renar eller synagogor. Det visar två rapporter från Göteborgs universitet som belyser hur romer, sverigefinnar, tornedalingar, samer och judar hanteras av museer och länsstyrelser.

− Några slutsatser vi har dragit är att det finns en tydlig skillnad mellan minoritetsgrupperna i vilken utsträckning deras historiska platser har uppmärksammats, och att kunskap och engagemang hos kulturarvssektorns medarbetare klart varierar mellan olika delar av landet, säger Ingrid Martins Holmberg, projektledare vid institutionen för kulturvård.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats