Ny fågelart från Kina upptäckt av internationell forskargrupp

Forskare från Göteborgs universitet och SLU har tillsammans med forskarkollegor från Kina, USA, Storbritannien och Vietnam beskrivit en ny fågelart från centrala Kina.

Locustella chengi, Foto Per Alström

Locustella chengi, Foto Per Alström

Fågeln, fått namnet Sichuan Bush Warbler och det vetenskapliga Locustella chengi och som på svenska skulle kunna kallas sichuansmygsångare, är släkt med vår svenska gräshoppsångare och de i Sverige ovanligare flod- och vassångarna.

Den häckar i bergsområden från 1000-2300 meters höjd, där den förekommer i tät ört- och buskvegetation. Liksom sina svenska släktingar är den extremt tillbakadragen och svår att se. Den uppmärksammas framför allt genom sin karaktäristiska, mycket enkla sång.

Sichuansmygsångaren är lokalt ganska talrik, och dess livsmiljö är inte hotad, så dess bevarandestatus verkar gynnsam. Den har tidigare förbisetts på grund av sin stora likhet med den rödbruna smygsångaren och sin tillbakadragna livsstil.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats