Ny handbok för odling av havskräfta

Nu har forskare vid Göteborgs universitet, tillsammans med forskarkollegor i Storbritannien och Irland, tagit fram en handbok för hur man odlar havskräftsyngel.

Handboken ska stödja företag som startar kläckeri för havskräftsyngel, som senare ska sättas ut i havet som små havskräftor.

– Det är fantastiskt kul att handboken äntligen har publicerats och blivit tillgänglig för alla intressenter, efter många år av forskning, säger Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi och föreståndare för Nationellt centrum för vattenbruksforskning, SWEMARC.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats