Ny insikt om dygnsrytmen ökar förståelsen för åldrandet

Störningar i dygnsrytmen kan öka risken både för cancer och för att åldras för tidigt. Nu har forskare vid institutionen för kemi och molekylär-
biologi påvisat en mekanism genom vilken ljuset kan påverka ett protein, peroxiredoxin, som visat sig viktigt för att de biologiska klockorna ska kunna fungera på rätt sätt.

– Vi har i vår studie upptäckt ett nytt sätt för celler att känna av ljus, en signalkedja där peroxiredoxin ingår, säger forskaren Mikael Molin.

Läs hela nyheten här