Ny metod kartlägger hur is format landskap på Mars

Bilden visar ett av undersökningsområdena som heter Acidalia Planitia. Image credit: NASA/JPL/Malin Space Science Systems

Isens betydelse för hur planeten Mars landskap ser ut är lite av en gåta. Genom en ny metod ökar nu förståelsen för hur isen påverkat landskapet på de norra slätterna på Mars.

Den norra regionen på Mars består av flera låglänta slättområden som är fyllda med sediment. Forskarna antar att dessa områden förr har täckts av ett forntida hav.

– För närvarande domineras dessa områden av markbunden is, även på de breddgrader där is inte är i balans med det nutida klimatet, säger geomorfologen Andreas Johnsson.

Han har, tillsammans med ett internationellt forskarteam, utvecklat en ny metod för att få svar på olösta frågor om klimat och landskapsutveckling på Mars.

– Med den nya metoden kan vi kartlägga mycket stora geografiska områden på Mars på kortare tid än förut och dessutom få en bättre helhetsbild av landskapet. Vi hittade även nya landformer som inte beskrivits eller analyserats tidigare, säger Andreas Johnsson.

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webb