Ny metod ökar förståelsen för immunförsvaret

När immunförsvaret inte fungerar som det ska så kan det leda till uppkomsten av sjukdomar som astma, diabetes, leukemi och cancer. Nu har forskare från Göteborgs universitet hittat en ny metod för att studera det specifika immunförsvaret, som reagerar på speciella kroppsfrämmande ämnen.

Den nya metoden innebär att forskarna kan tillverka det aktuella proteinet på bara ett par timmar jämfört med flera dagar som det tar att framställa proteinet med hjälp av bakterier. Linnéa Isaksson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi beskriver metoden i sin doktorsavhandling.

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webb