Ny rapport om mikroplasters skadlighet

I en ny rapport konstateras att än så länge utgör platspartiklar i miljön inte någon stor risk för människa eller miljö. Men nuvarande kunskapsläge är begränsat, och situationen kan förvärras om plastföroreningar fortsätter att öka i nuvarande takt, enligt författarna.

Rapporten publicerades nyligen av SAPEA, the Science Advice mechanisms for Policy by European Academies, och är ett resultat av arbetet i en expertgrupp med många europeiska forskare. Rapporten kommer att lämnas till Europeiska kommissionen som underlag för beslutsfattare när det gäller bekämpning av mikroplast.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats