Ny upptäckt förbättrar Nobelprisad metod

Illustration: Laura Perez Garcia

Årets Nobelpris i fysik, som går till uppfinningar inom laserfysik, uppmärksammar den optiska pincetten. Nu har forskare från Göteborgs universitet utvecklat en metod som avsevärt förenklar och förbättrar användandet av optiska pincetter.

Optiska pincetter uppfanns i slutet av 1980-talet. De kan beskrivas som ljusstrålefingrar som kan gripa tag i partiklar, atomer, molekyler, till och med bakterier och andra levande celler. Tekniken består av optisk laser med förmågan att till exempel kunna hålla fast en enda cell, utan att skada den. På så sätt går det att utföra väldigt precisa mätningar.

Med hjälp av den nya upptäckten, som idag presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Communications, kan tekniken bli avsevärt mycket enklare att använda.

– Vi har lyckats ta fram en mätmetod som är mer exakt, men samtidigt använder tio gånger mindre data och är hundra gånger snabbare än de metoder som finns idag. Detta betyder att metoden blir helt automatiserad och inte kräver några förinställda parametrar för att fungera, säger Giovanni Volpe, universitetslektor i fysik.

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webb