Nytt sätt att jonisera stora molekyler upptäckt

En internationell forskargrupp, ledd av forskare vid institutionen för fysik, har upptäckt ett nytt sätt att jonisera stora molekyler som inte kan förklaras med den fotoelektriska effekten som upptäcktes av Albert Einstein.

Upptäckten har betydelse för astrofysik, i beskrivningen av hur laddade partiklar uppför sig i nyfödda stjärnor.

Upptäckten som nyligen har publicerats som en huvudnyhet i Physical Review Letters har en grundläggande betydelse för förståelsen av jonisationsprocesser. Det vill säga den process då en atom genom förlust av en eller flera elektroner övergår från att vara neutral till att bli positivt elektriskt laddad.

Läs hela nyheten här