Nyupptäckt protein hjälper reparera dna

Forskare vid Göteborgs universitet har upptäckt ett nytt protein som de anser har stor betydelse för möjligheten att reparera dna. Forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature
Communications. Det nyupptäckta proteinet heter MEIBL2. Det hjälper ett centralt protein (BRCA2) att reparera dna i könsceller.
– Att misslyckas med att reparera DNA-strängar kan hos människor i förlängningen leda till infertilitet och andra sjukdomar och till och med cancer, säger Hiroki Shibuya, biträdande universitetslektor och huvudförfattare till artikeln.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats