Ögonkorallens spridning kartläggs

Genom lyckad förökning av djuphavskoraller i laboratorium har forskare kunnat kartlägga utvecklingen och beteendet hos korallernas larver för att bättre förstå hur de sprids och hur reven i framtiden ska kunna skyddas.

− Som för alla organismer som sitter fast på en plats, så är larvstadiet det enda sättet för ögonkorallen att sprida sig till nya områden för att vidmakthålla genetiskt utbyte mellan olika populationer, säger Susanna Strömberg, institutionen för biologi och miljövetenskap.

Ögonkorallen Lophelia pertusa är en revbyggande stenkorall som förekommer på 40 till drygt 3 300 meters djup från Barents Hav till Antarktis tröskel.

1-2016-koraller

 

 

Läs hela nyheten här